Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zngdioe z nmaowynszji bandamaii przprenyawzoomdi na byjksyctrih utceeiatnywrsh nie ma zznniaeca klonośejć ltier przy zaispie dnegao swoła Nżjazeswjniae jset to, żeby pwerzsia i onaitsta ltiera była na sowim mejsciu, pzosołtae mgoą być w nzdiiłeae i w dlszyam cągiu nie pnwoino to srwtazać pelrbóomw ze zureonmeizim tktesu. Dzeije się tak detgalo, że nie caytmzy wtzssickyh letir w słowie ale całe sołwa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński