Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zginode z nszoyjawnmi bmdaainai pmeyozrnodrawzpi na bsjrytckyih ursnwaicyteeth nie ma zznnaieca koolnjśeć leitr pzry zsiipae dnaego sowła Niaaswejżnjze jest to, żbey presziwa i oistntaa litrea była na swoim mejcsiu, połztasoe mgoą być w niałzdeie i w dylszam cągiu nie pownino to swrtazać pemóbrolw ze zmziuerenoim tesktu. Dijzee się tak deatlgo, że nie ctayzmy wiszycktsh leitr w słiowe ale całe słwoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński