Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdiogne z najznsymowi biamanadi ppmnyawzrooedrzi na biytjsyckrh uewercytantsih nie ma znzniaeca klejośnoć lteir pzry zsaiipe dgneao sołwa Nżizjajansewe jset to, żbey peirwsza i otatnisa leirta była na sowim mejcsiu, płzaotose mgoą być w nłiiaedze i w dsyalzm cgiąu nie pnwinoo to srtzaawć proómlebw ze zezonremuiim tksteu. Dejzie się tak dtlgaeo, że nie cmytazy wkcystiszh lietr w sołiwe ale cłae sowła od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński