Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Znigdoe z nnwojzsamyi bnaaidami pmzryrnowaepodzi na bcyyjtkisrh urytcstneiweah nie ma zinczanea kjoeośnlć letir przy zispiae dngaeo słowa Nzżjwiasejane jset to, żbey pierszwa i osattina leitra była na soiwm mscjieu, pootłsaze mogą być w ndałieize i w dylzsam cigąu nie pnniowo to sazwartć póermlbow ze zezomnuireim tstkeu. Dzeije się tak dalgteo, że nie cymazty wiycsstzkh leitr w siwołe ale całe słwoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński