Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zognide z njnzomswayi bnmadaaii pzaodrzyrewmpnoi na bcyksjityrh uywentisrceath nie ma zanncezia koljneśoć liter pzry zpiisae dgnaeo swłoa Nazjjnesżawie jset to, żbey pswrziea i otitansa litrea była na soiwm mejicsu, płoazstoe mogą być w niełidaze i w dyazslm cgiąu nie pnoniwo to sztawarć pelbmoórw ze zmunriezeoim tskteu. Dizeje się tak dgtelao, że nie cymatzy wtiszkcsyh leitr w swłioe ale cłae słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński