Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdnogie z nmajwysozni baanmadii panwryzpmedzrooi na bkscyiyrjth uniestraecwtyh nie ma zzainneca klośjneoć lteir pzry zpisaie dnaego sowła Nażsjazjewine jest to, żeby pszwirea i oitstana lerita była na siowm mcjiesu, pastzłooe mogą być w ndiezałie i w dlazysm cgąiu nie pownnio to szrwtaać plormóebw ze zernieomzuim tetksu. Dzjeie się tak deatlgo, że nie cyamtzy wscksiytzh lietr w siwłoe ale całe słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński