Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zoingde z nzwmsanjyoi baaanimdi prmyrdnazweozpoi na bijtsyyckrh uecaywittesrnh nie ma zczaniena kooljśneć ltier przy ziaspie dgenao słowa Nsjzjaneiwżae jest to, żbey psrewzia i onaitsta lreita była na siowm micjseu, pastzłooe mogą być w niłeizade i w dasylzm cgiąu nie pwnnoio to srwtzaać pbemóorlw ze zeienmurziom tsteku. Diezje się tak dgleato, że nie czytamy wctyiksszh leitr w soiwłe ale całe słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński