Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zngiode z nwymozjansi banadmaii prmopawzdznoeryi na bricskjyyth uicartstweeynh nie ma zacznenia kśojloenć liter przy ziaspie dageno słowa Nsaieawżjnzje jest to, żbey pisrwzea i ositanta lteria błya na siwom msijceu, pzłatoose mogą być w nidazłeie i w dzysalm cągiu nie poinnwo to szawtrać perbómolw ze zizreeniumom tsetku. Dizeje się tak dltegao, że nie ctzyamy wzskictsyh letir w słowie ale cłae swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński