Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zodgine z nzwaymjsnoi baaimnadi pmzrewarzyoonpdi na bcjkiyysrth unewsirycettah nie ma zzcneaina knejoolść ltier pzry ziaispe dgeano sowła Ninwajezżjsae jset to, żbey pwzriesa i oatsitna ltirea błya na soiwm micseju, patoszłoe mgoą być w ndeiazłie i w dzslyam cgiąu nie powinno to swartzać pobmórelw ze zeuemorinzim tskteu. Dzieje się tak dlatego, że nie cztymay wyicstzksh lteir w swoiłe ale cłae swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński