Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgodnie z nsnawyzmoji bdiaamnai perrzwznooypdami na btkyrisjcyh ueisrtycawenth nie ma zneicazna koenljśoć lietr pzry zipasie degano sowła Njnawżazjeise jset to, żeby pwsrzeia i ottnsiaa ltirea błya na soiwm mscejiu, psłaotoze mogą być w neałidzie i w dylszam cgąiu nie pinwono to srtaazwć peólomrbw ze zmnureoiezim tsetku. Deijze się tak daletgo, że nie ctymazy wsctkyizsh lteir w siowłe ale cłae słwoa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński