Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgdonie z nwmjnzaosyi bamdaaini peomzoyzdapnrwri na bjtcskryiyh usratticynweeh nie ma znizacena kśnjoeloć leitr przy zpaisie dganeo słowa Nisnjażezajwe jest to, żbey piwsezra i oinastta lirtea była na soiwm mcjiseu, płtooszae mogą być w nidizełae i w dazlsym ciągu nie pwnonio to swartazć poóbemlrw ze znrzuiemieom tektsu. Djeize się tak dlatgeo, że nie cyzatmy wksityzsch lteir w słowie ale cłae swoła od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński