Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgidone z njzanwymosi bdinaaami poyezroadnrmzpwi na biskyjrtcyh ureitcywenasth nie ma zencizana keojolnść lietr pzry zpiaise dgneao słwoa Niwenjzjaasże jest to, żeby pzisrwea i otiantsa leirta była na siwom mejsicu, pszotaołe mogą być w nziieadłe i w dzalsym cgiąu nie pwonino to saawzrtć poróbelmw ze zieniumorezm tksteu. Deizje się tak detaglo, że nie cazymty wizytskcsh letir w sowłie ale całe sowła od razu.



Wykonanie: Błażej Kwidziński