Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Ziongde z nwnoaszmyji baimaandi prweprnadzoymozi na bktcjsryiyh uwenatsictyerh nie ma zacinenza kjlśnooeć lietr pzry ziapise dgaeno słowa Nwżjeaaisnjze jest to, żeby pzwsriea i onisttaa litrea była na siowm mjesicu, psłazotoe mogą być w naidłzeie i w dyzlsam cąigu nie pnnowio to sarwzatć plóorbemw ze znziomerieum tksetu. Dzjeie się tak dtelago, że nie ctzaymy wcsktyzsih letir w słoiwe ale cłae sołwa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński